Vũ Tuyết Minh

Just another WordPress.com weblog

Entry for May 17, 2007

Tu nhien tim thay bai tho ve guide,doc thay buon cuoi nen post len de thinh thoang doc cho zuii..

Bac thang len hoi ong troi

Sao luong huong dan ma troi khong tang

Troi bao « troi rat kho khan

Cac anh gang suc ma chan khach hang

Khach ma khong thich mua hang

Thi thoi cuoi thang xep hang …. An xin

La guide phai co niem tin

Nhin thay khach mom – phai tin …. Khach giau

Tháng Năm 17, 2007 Posted by | 360 Yahoo Plog | Bạn nghĩ gì về bài viết này?