Vũ Tuyết Minh

Just another WordPress.com weblog

Sinh nhật cả nhà ta :

Mama of Birth : 23/11/1982
 
Daddy of Birth : 11/12/1980

Two sons of Birth : 05/01/2009
 

 

Tháng Năm 10, 2009 Posted by | 360 Yahoo Plog | Bạn nghĩ gì về bài viết này?